شرکتهایی که تاکنون به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم (از طریق نماینده های این شرکت) افتخار همکاری با آنها را داشته و داریم :

شرکت صنایع ملی مس ایران (National Iranian Copper Industries Co.-NICICO)

فولاد آلیاژی اصفهان (Isfahan Alloy Steel Complex - IASC)

فولاد مبارکه (Mobarakeh Steel Co. MSC)

ذوب آهن اصفهان (Esfahan Steel Co. - ESCO)

فولاد آلیاژی ایران (Iran Alloy Steel Co - IASCO)

فولاد اسفراین (Esfarayen Industrial Complex - EICO)

صنایع نسوز پارس (Pars Refractory Products Co)

صنایع گالوانیزه فجر سپاهان (Fajr-e-Sepahan Galvanized Industries)

کاوش صنعت سپاهان حدید (Kavosh Sanat Sepahan Hadid Co. - KSSHCO)

گهر روش سیرجان (Gohar Ravesh Sirjan Co. - GRSCO)

سنگ آهن گلگهر سیرجان (Gol-e-Gohar Iron Ore Co)

سنگ آهن مرکزی ایران (Iran Central Iron Ore Co. - ICIOC)

پتروشیمی جم (Jam Petrochemical Co. - JPC)

ایران خودرو (Iran Khodro Co. - IKCO)

ایران خودرو خراسان (Iran Khodro Khorasan Co. - IKKCO)

سایپا (Saipa)

سایپا کاشان (Saipa Kashan)

پتروشیمی خارک (Kharg Petrochemical Co)

پالایش گاز فجر جم (Fajr Jam Gas Refinery Co)

ماشین سازی اراک (Machine Sazi Arak - MSA)

پتروشیمی اصفهان (Esfahan Petrochemical Co. - EPC)

پالایشگاه اصفهان (Esfahan Oil REfining Co. - EORC)

پتروشیمی امیرکبیر ( AmirKabir Petrochemical Co.- AKPC)

پالایش نفت بندرعباس (Bandarabbas Oil Refinery Co. - BAORCO)

پتروشیمی پردیس (Pardis Petrochemical Co. - PPC)

پتروشیمی غدیر (Ghadeer Petrochemical Co. - GHPC)

پلیمر آریا ساسول (Arya Sasol Polymer Co. - ASPC)

فولاد یزد (Yazd Rolling Mill Co)

مجتمع فولاد خراسان (Khorasan Steel Complex Co. - KSC.CO)

فولاد خوزستان (Khouzestan Steel Co. - KSC)

پالایشگاه آبادان (Abadan Oil Refining Co. - AORC)

فولاد هرمزگان (Hormozgan Steel Co. - HOSCO)

پتروشیمی تبریز (Tabriz Petrochemical Co. - TPC)

 فولاد نطنز (Natanz Steel Co. - NSC)

مجتمع فولاد کویر (Kavir Steel Complex Co. - KSCO)

صنایع شیمیایی اصفهان (Iran Chemical Industries Investment Co. - ICIICLAB)

 

و بسیاری از شرکتهای ديگر ...